Vandens pirkimo pardavimo sutarčių sudarymas

Sudarant naują sutartį privataus namo savininkas pateikia:            

1. Dokumentą su asmens kodu; 

2. ESO kliento kodą;

3. Patalpų ir žemės nuosavybės dokumentą;

4. Projektinę dokumentaciją (prisijungimo sąlygas, projektą, nustatyta tvarka suderinus jo pakeitimus);

5. Dengtų darbų aktus;

6. Hidraulinio bandymo aktus;

7. Vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;

8. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (po 2 egz.);

9. Vamzdžių ir sandūrų kokybės patikrinimo ataskaitą  televizinės aparatūros pagalba;

10. Tinklų ribų aptarnavimo aktą;

11. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

 

Perrašant sutartį privataus namo savininkas pateikia:

1. Patalpų nuosavybės dokumentą

2. Dokumentą su asmens kodu

3. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

 

Sudarant sutartį daugiabučio gyv. namo buto savininkas pateikia:

1. Dokumentą su asmens kodu;            

2. Buto nuosavybės dokumentą;            

3. Buto priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priėmusio asmens parašais (nepateikus priėmimo – perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaičiuoti pagal bendrovės „Tvarkyba“ sistemoje esamus skaitiklių rodmenis).

Telefonas pasiteirauti (8 380) 51478