Vandens kokybA�

 

 

Vandens kokybA�

 

UAB a�zTvarkyba“ tiekiamo vandens kokybA� nuolat kontroliuoja akredituota laboratorija. Vandens kokybA�s rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normA� HN 24:2003 a�zGeriamojo vandens saugos ir kokybA�s reikalavimaia�?.

Nors mA�sA? poA?eminis vanduo yra apsaugotas nuo iA?orinA�s tarA?os, taA?iau intensyvi A?mogaus veikla (pramonA�, A?emA�s A�kis, transportas, buitinA�s atliekos) pastoviai terA?ia aplinkA� ir gali susidaryti sA�lygos kenksmingoms medA?iagoms pakliA�ti A? vandenA?. TodA�l bA�tina nuosekli ir nuolatinA� geriamojo vandens kontrolA�.

Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi A?mogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1-10% reikalingA? per parA� mikroelementA? kiekio, taA?iau jA? perteklius vandenyje sA�lygoja A?vairius funkcinius sutrikimus ir ligas. TodA�l A?iA? medA?iagA? koncentracijos ( vertA�s ) grieA?tai ribojamos.

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiA?kas, jeigu nustatomA? rodikliA? kiekiai nevirA?ija ribiniA? ir specifikuotA? verA?iA? ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 a�zGeriamojo vandens saugos ir kokybA�s reikalavimaia�? bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB a�zDA�l A?monA�ms vartoti skirto vandens kokybA�sa�? reikalavimus.

 

TyrimA? protokolai

 

Tyrimu protokolai 2016 – 2017