Vandens kokybė

 

 

Vandens kokybė

 

UAB „Tvarkyba“ tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja akredituota laboratorija. Vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė.

Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi žmogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1-10% reikalingų per parą mikroelementų kiekio, tačiau jų perteklius vandenyje sąlygoja įvairius funkcinius sutrikimus ir ligas. Todėl šių medžiagų koncentracijos ( vertės ) griežtai ribojamos.

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, jeigu nustatomų rodiklių kiekiai neviršija ribinių ir specifikuotų verčių ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus.

 

Tyrimų protokolai

 

Tyrimu protokolai 2016 – 2017