Mechanizuotas gatvių, teritorijų šlavimas vakuumine mašina kainos:

Eilės Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina už 1 val. Pastabos
1. Mechanizuotas šlavimas vakuumine šlavimo mašina su sąšlavų surinkimu 55,00 Paslauga atliekama esant teigiamai oro temperatūrai, Paslaugai atliekant ne Šalčininkų mieste taikomas 1,50 Euro už 1 km. mokestis.
2. Mechanizuotas šlavimas be sąšlavų surinkimo 35,00 Paslaugai atliekant ne Šalčininkų mieste taikomas 1,50 Euro už 1 km. mokestis.
  • kainos nurodytos be PVM

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINYNAS

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos įsigalios nuo 2018 m. kovo 1 dienos ir galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil.   VKEKK Subsidija Mokama Mokama
Nr. Paslauga nustatyta Eur/m³ kaina, kaina,
    kaina, Eur/m³ be PVM  Eur/m³ Eur/m³
    be PVM    be PVM  su PVM
1 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, bute 2,26 0,85 1,41 1,71
1.1 iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,81 0,17 0,64 0,774
1.2                                                   nuotekų tvarkymo 1,45 0,68 0,77 0,932
2 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, 2,09 0,81 1,28 1,55
  individualiame name
2.1 iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,75 0,17 0,58 0,70
2.2                                                   nuotekų tvarkymo 1,34 0,64 0,70 0,85
3 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, 2,17 2,17 2,63
  abonentams
3.1 iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,83 0,83 1,004
3.2                                                   nuotekų tvarkymo 1,34 1,34 1,621
4 Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, bute            
4.1 kai įrengtas apskaitos prietaisas 1,75 1,75 2,12
4.2 kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,71 0,71 0,86
5 Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, individualiame name          
5.1 kai įrengtas apskaitos prietaisas 1,52 1,52 1,84
5.2 kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,47 0,47 0,57
6 Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir        
  vartotojų aptarnavimo kaina abonentams 2,46 2,46 2,98
7 Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas, daugiabučiame name 5,27 5,27 6,38
7.1 Iš jų: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,82 3,82 4,62
7.2                                                   nuotekų tvarkymo 1,45 1,45 1,76
8 Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas, individualiame name 5,16 5,16 6,244
8.1 Iš jų: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,82 3,82 4,6222
8.2                                                   nuotekų tvarkymo 1,34 1,34 1,6214

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-21 sprendimas Nr. T-971 Dėl UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų subsidijavimo

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-01-18 nutarimas Nr/O3E-13 „Dėl UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 11 05 sprendimas Nr. T-1264 „Dėl eksploatacinių išlaidų vienam kv. metrui gyvenamųjų patalpų ploto patvirtinimo“

 

Vadovaudamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T- 1263  „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 04 29 sprendimo Nr.T-1085 „Dėl UAB „Tvarkyba“ bei UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

Teikiamų paslaugų kainos :

 

Eil.Nr. Paslauga Kaina su PVM
1. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 1,71 Eur/m³
1.1.                      iš to skaičiaus: šalto vandens tiekimo 0,77 Eur/m³
1.2.                                                             nuotekų tvarkymo 0,93 Eur/m³
2. Pardavimo kaina  
2.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 0,94 Eur/mėn.
2.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 0,63 Eur/mėn.
3 Eksploatacinės išlaidos 0,042 Eur/m²
4 Eksploatacinės išlaidos 0,028 Eur /m²
5 Eksploatacinės išlaidos 0,021 Eur/m²

 

Už bendrovės UAB „Tvarkyba“ teikiamas paslaugas galite atsiskaityti:

Informuojame, kad UAB „TVARKYBA” pateiktas sąskaitas galite apmokėti  į AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ sąskaitą, kurioje renkamos įmokos UAB „TVARKYBA“ naudai. Žemiau išvardintuose komerciniuose bankuose, skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ pasirinkite įmokos kodą IVPI1 (AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“).

Eil. Nr. Banko pavadinimas Įmokos pavadinimas Įmokos kodas
1. AB SEB bankas Informacinio verslo paslaugų įmonė IVPI1
2. AB LUMINOR bankas Informacinio verslo paslaugų įmonė IVPI1

Priklausomai nuo to, kuriame banke Jūs turite atsiskaitomąją sąskaitą, galite naudotis to banko teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis:

„Swedbank“ bankas, banko kodas 73000, banko sąskaitos Nr. LT427300010128064132

LUMINOR bankas, banko kodas 40100,   LT744010044400020221

Apie kitų bankų teikiamas atsiskaitymo už mūsų paslaugas internetu, siūlome sužinoti Jūsų bankų internetiniuose puslapiuose arba teirautis atitinkamo banko vartotojų aptarnavimo specialistų.

Pastaba:

pildant „Swedbank“ banko siūlomą internetinę (elektroninę) mokėjimo formą, reikia nurodyti šį įmokų kodą: 220202. Taip pat prašome, kad pildydami minėtas mokėjimo formas, būtumėte atidūs įvesdami „vartotojo / mokėtojo kodą“ (kituose bankuose rašoma „mokėjimo sąskaitos numeris“).