Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmimas

Norinčiam įsivesti vandentiekį ir nuotekų tinklus

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie Jašiūnų, Baltosios Vokės, Turgelių, Zavišonių, Čiužakampių ir Dieveniškių miesto/kaimo centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Dėl prisijungimo sąlygų gavimo užsakovui reikia kreiptis į UAB „Tvarkyba“, adresu: Vilniaus g. 3A, Šalčininkai, tel. (8 380) 51478, pateikiant šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • sklypo ribų plano kopiją;
 • pažymėjimo apie nekilnojamo turto registre įregistruotų statinių (butų, patalpų) ir teisių į juos kopiją;
 • projektinių pasiūlymų (jeigu jie buvo rengiami) kopijas;
 • įgaliojimo projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą, kopiją.

Norintieji įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui, prisijungimo sąlygų gavimui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • žemės sklypo ribų plano kopiją.

 

Gavus iš UAB „Tvarkyba“ prisijungimo sąlygas, reiktų kreiptis į atestuotą projektavimo organizaciją dėl projekto paruošimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus.

Dėl vandentiekio ir nuotekų klojimo darbų bei statybos darbų pagal turimą projektinę dokumentaciją kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją.

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir priėmimas

Tel.: (8 380) 51 478

 1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma kviesti UAB „Tvarkyba“ atstovą į objektą šių darbų etapų priėmimui:
 • Prijungimui prie veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;
 • Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
 • Vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;
 • Gaisrinių hidrantų priėmimui;
 • Vandens apskaitos mazgo priėmimui.
 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams,  galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.
 2. Nepriimtų naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklų naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos techninę dokumentaciją priėmimui pateikia statytojas kartu su rangovu.
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.
 5. Visų statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie miesto / kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmime dalyvauja UAB „Tvarkyba“ atstovai, kurie į objektą iškviečiami bei informacija teikiama tel. (8 380) 51478 adresu, Šalčininkai, Vilniaus g3A.Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojo pateikiamų dokumentu sąrašas:
 6. prijungimo sąlygos;
 7. vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektas;
 • statybos leidimas (statybos techninis prižiūrėtojas);
 • vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos;
 • dengtų darbų aktai;
 • naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai;
 • vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai;
 • vamzdyno praplovimo aktai;
 • vandens kokybės laboratorinės analizės išvados;
 • vandens apskaitos prietaiso pasas;
 • aktas apie gaisrinio hidranto pridavimą.