Ataskaitos. Planai.

Metinė veiklos ataskaita.

 

UAB „Tvarkyba“ 2016-2018 m. veiklos planas

Auditoriaus išvada