ApmokA�jimas uA? paslaugas

GYVENTOJA? DA�MESIUI!

A�A�A�A�A�A�A�A� 2016 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie elektroniniA? mokA�jimA? eurais erdvA�s SEPA (Europos Parlamento ir Tarybos 2012-03-14 reglamentas Nr.260/2012), nuo 2017 m. balandA?io 1 d. keiA?iasi A?mokA? uA? komunalines paslaugas surinkimo tvarka komerciniuose bankuose bei kredito unijose.

Informuojame, kad UAB a�zTVARKYBAa�? pateiktas sA�skaitas galite apmokA�tiA� A? AB a�zInformacinio verslo paslaugA? A?monA�a�? sA�skaitA�, kurioje renkamos A?mokos UAB a�zTVARKYBAa�? naudai. A?emiau iA?vardintuose komerciniuose bankuose, skiltyje a�zA�mokos ir mokesA?iaia�? pasirinkite A?mokos kodA� IVPI1 (AB a�zInformacinio verslo paslaugA? A?monA�a�?).

Eil. Nr. Banko pavadinimas A�mokos pavadinimas A�mokos kodas
1. AB SEB bankas Informacinio verslo paslaugA? A?monA� IVPI1
2. LUMINOR bankas Informacinio verslo paslaugA? A?monA� IVPI1

 

Vartotojai, kurie naudojasi AB a�zSwedbanka�? elektroninA�s bankininkystA�s paslaugomis, mokant uA? komunalines paslaugasA� turi nurodyti A?mokos kodA� 220202. Taip pat praA?ome, kad pildydami nurodytume savo mokA�tojo/vartotojo kodA�.

SEPA reglamentas nelieA?ia mokA�jimo A?staigA?, kuriose A?mokas galima sumokA�ti grynaisiais pinigais, t.y. AB a�zLietuvos paA?tasa�?, UAB a�zPerlo paslaugosa�? terminaluose, UAB a�zVirtualiA? paslaugA? operatoriusa�? partneriA? prekybos vietose (spaudos kioskai) galima ir toliau mokA�ti uA? komunalines paslaugas, naudojant AtsiskaitomA�jA� knygelA�.

A�

Informacija teikiama tel.: 8 38051458, 8 676 25 828

 

 

 

UA? bendrovA�s UAB a�zTvarkybaa�? teikiamas paslaugas galite atsiskaityti:

Loterijos PERLAS terminaluose

UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose

Lietuvos bankA? padaliniuose

Prekybos centro „Maxima“ kasose

Internetu:

Priklausomai nuo to, kuriame banke JA�s turite atsiskaitomA�jA� sA�skaitA�, galite naudotis to banko teikiamomis internetinA�s bankininkystA�s paslaugomis:

a�zSwedbanka�? bankas, banko kodas 73000, banko sA�skaitos Nr. LT427300010128064132

LUMINOR bankas, banko kodas 40100,A� A�LT744010044400020221

Apie kitA? bankA? teikiamas atsiskaitymo uA? mA�sA? paslaugas internetu, siA�lome suA?inoti JA�sA? bankA? internetiniuose puslapiuose arba teirautis atitinkamo banko vartotojA? aptarnavimo specialistA?.

Pastaba:

pildant „Swedbank“ banko siA�lomA� internetinA� (elektroninA�) mokA�jimo formA�, reikia nurodyti A?A? A?mokA? kodA�: 220202

Taip pat praA?ome, kad pildydami minA�tas mokA�jimo formas, bA�tumA�te atidA�s A?vesdami

a�zvartotojo / mokA�tojo kodA�“ (kituose bankuose raA?oma a�zmokA�jimo sA�skaitos numeris“).