APIE MUS

SP UAB „Tvarkyba“ įregistruota  1995 m. liepos 13 d. Valstybės įmonės registrų centre. 2003 m. liepos 4 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų Nr.335 perregistruoti SP UAB „Tvarkyba“ į UAB „Tvarkyba“.  2004 m. spalio 28 d. buvo išduotas naujas registravimo pažymėjimas ir pakeistas įmonės kodas.

UAB,, Tvarkyba“ yra juridinio asmens teises turinti įmonė, kurios beveik visas turtas nuosavybės teise priklauso Šalčininkų savivaldybei. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas: 174907725,  PVM mokėtojo kodas:  LT749077219, buveinės adresas – Vilniaus g.3A, Šalčininkai.

Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo, naujų darbo vietų kūrimas.

Bendrovė  vykdo  Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą, pagrindiniuos veiklos:

  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos gyventojams ir organizacijoms;
  2. Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos gyventojams, įmonėms ir įstaigoms;
  3. Šalčininkų miesto ir Šalčininkų, Akmenynės, Baltosios Vokės, Gerviškių, Jašiūnų, Poškonių ir Turgelių seniūnijų aptarnavimas

Bendrovė 2016 m. eksploatavo 22 vandenviete, kurių gręžiniuose dirba 22 siurblių, kurie vandenį vidutiniškai pakelia į 90 m aukštį; 10 nuotekų perpumpavimo siurblinių, 6 biologinius valymo nuotekų įrenginių.

Įmonės aptarnaujamose teritorijose vanduo teikiamas 49,1 km ilgio vandentiekiu, kurio per 2016 metus bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse išgauta 135,7 tūkst. m³ geriamojo vandens, parduota 110,1 tūkst.m³ geriamojo vandens. Buitinės nuotekos įmonėje surenkamos ir nuvedamos į valyklas 64,5 km ilgio kanalizacijos tinklais.

licencija